Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

11 LISTOPADA 2018 R.  100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKE NIEPODLEGŁOŚCI.

MATEMATYKA BLIŻEJ NASPODSUMOWANIE PROJEKTUW październiku  2017 r. odbyło się  11 zajęć projektowych podczas których uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące długości, czasu, powierzchni i objętości. Uczniowie biorący udział w projekcie wykonali  ciekawe gry matematyczne, które posłużą ich kolegom i koleżankom do ciekawszego i przyjemniejszego  poznawania zagadnień matematycznych. Przeprowadzony został także konkurs "Mistrz liczenia w pamięci" w kategoriach klas IV , V, VI i VII.  Wyłonieni mistrzowie  z poszczególnych grup otrzymają nagrody  podczas podsumowania projektu.

Mistrzowie z poszczególnych klas to:

KL.IV

1.      JAKUB   PIETRUSZEWSKI

KL.V

1.      JULIA ANDRZEJCZYK

2.       PIOTR MICHALSKI

KL.VI

1.      KLAUDIA KRAKÓWKA

KL.VII

1.      KATARZYNA LUBOWICKA

GRATULUJEMY

 

Na początku naszych działań projektowych  zamieściliśmy  na  plakatach i stronie internetowej szkoły informację  o  naszym projekcie  dofinansowanym przez fundację mBanku. Następnie zebraliśmy deklarację od wszystkich chętnych uczniów i przeprowadziliśmy diagnozę wstępną. Dokonaliśmy także podziału uczniów na grupy. Powstało trzy grupy:  klasy 4 - 14 uczniów, klasy 5 - 20 uczniów, klasy 6 i 7 - 16 uczniów.

Przeprowadzono łącznie 6 godzin zajęć projektowych, podczas których uczniowie wykonali plakaty na temat "Matematyka bliżej nas" . Plakaty posłużyły do stworzenia  wystaw  na pierwszym i drugim piętrze szkoły. 

Na dwóch godzinach zajęć uczniowie ćwiczyli zamianę jednostek  długości i czasu z wykorzystaniem programu Matzoo i tablicy multimedialnej.

 


„Matematyka bliżej nas”-
projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów .

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

Cele projektu:

  • Zastosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w grach.
  •  Zdobywanie przez uczniów bezpośrednich doświadczeń sprzyjających  samodzielnemu poszukiwaniu i odkrywaniu  własności liczb, działań matematycznych,  figur geometrycznych,  stosunków wielkościowych                                    i przestrzennych.
  • Wyrobienie poczucia własnej wartości.

Odbiorcy projektu – wszyscy chętni uczniowie klas IV-VII.

Termin rozpoczęcia projektu: 11.09.2017 r.

Termin zakończenia projektu: 15.12.2017 r.

 

Harmonogram działań realizowanych w projekcie „Matematyka bliżej nas”

działanie

Kiedy?

 

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Promocja projektu

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej o projekcie i wywieszenie plakatów.

 

 

 

Matematyka bliżej nas

Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem obliczeń dotyczących: długości, powierzchni, objętości, czasu.

 

Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem obliczeń dotyczących: wagi, prędkości i obliczeń pieniężnych.

 

 

 

 

Wykonanie przez uczniów plakatów na temat „Matematyka bliżej nas”.

 

 

 

Gry matematyczne

 

Zespołowe wykonanie gier matematycznych.

Szkolny tydzień gier matematycznych.

 

Magia liczb

 

 

Wykonanie prezentacji multimedialnych na temat własności liczb i figur.

 

 

 

 

 

 

Układanie rymowanek, wierszy i zagadek utrwalających pojęcia matematyczne.

 

 

 

 

 

Apel  na temat: „Magia liczb”

Matematyczne potyczki

 

 

Mistrz „Liczenia w pamięci”.

Mistrz „Tabliczki mnożenia i dzielenia”.

Mistrz „Wiedzy w praktyce”

Podsumowanie projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu na apelu szkolnym i na stronie internetowej szkoły.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dorota Jadczak, Anna Walaszek.