Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Kl. VIIb

Kinga Lubak, kingalubak@o2.pl

https://drive.google.com/open?id=1hUoFkEvKfEkfI4V2XdDB6SceSVDbnwGc

 

HISTORIA

Pieńkowski Adamadampienkowski20@o2.pl  

01 VI – 05VI

Temat: Utrwalamy wiadomości-Polska w dwudziestoleciu międzywojennym.(2 lekcje)

Przeczytać  str. 247-250

Zapamiętać ( tego będę pytał podczas konsultacji)

1). Skutki rozbiorów.

2). Mniejszości narodowe w Polsce.

3). Przewrót majowy .

4). Konstytucja marcowa.

5). Powstania śląskie.


JĘZYK ANGIELSKI/gr. podstawowa

Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

https://drive.google.com/file/d/1QZ34k3DpSJEjpyeFZg3rOxwJnB77JgUc/view?usp=sharing

 

JĘZYK ANGIELSKI/gr. zaawansowana

 Dorota Wyszyńska, tutordw20@gmail.com

Materiały na okres 1.06 - 5.06.2020

https://drive.google.com/file/d/1q4i40iE3BzVdu8CTUVUtHscHeQ-rvQQ2/view?usp=sharing

 

JĘZYK ROSYJSKI

Nina Garbowska,   nina.garbowska@wp.pl    

Poniedziałek    1 czerwca       (chłopcy) 

 1.Podręcznik. Temat: „Jaki jest jego zawód?.” Str.88-89 Zrobić ćw.1a i 1б (ustnie.)

2. Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.48, ćw.1 i 3.

Poniedziałek     1 czerwca     (dziewczyny)

 1. Podręcznik. Temat: „Określanie wieku.” Str.87. (Zapoznać się z regułką na str. .87 i tabelę.)Zrobić ćwi.6a(ustnie.)Zapoznać się z odmianą rzeczownika rodzaju żeńskiego семья , str.97. .(Nauczyć się odmiany.)

2.Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.47, ćw.4 i 5 .   

 Środa    3 czerwca   ( chłopcy)

1.Podręcznik. Temat: „Miejsca pracy i czynności związane z zawodem..” Str.89-90. (Zapoznać się z regułką na str. .89 )Zrobić ćwi.4(Przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania. (ustnie.)

2.Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.48, ćw.2 ,na str.49,ćw.4

Piątek      5 czerwca     (dziewczyny)

1.Podręcznik. Temat: „Jaki jest jego zawód?.” Str.88-89 Zrobić ćw.1a i 1б (ustnie.)

2. Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.48, ćw.1 i 3

.

 

   

GEOGRAFIA

Teresa Żochowska geo_chem@op.pl

1.06.2020 Temat – Podsumowanie wiadomości z działu „Relacje między elementami środowiska geograficznego”. Pod tematem w zeszycie przedmiotowym wykonaj  zadania 1, 2, 3, 7 z podręcznika na str. 195-196.
3.06.2020 Temat – Powtórzenie  wiadomości z działu „Relacje między elementami środowiska geograficznego”. Przejrzyj materiał w podręczniku z powyższego działu, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str.119-120

 

CHEMIA

 Ewa Biegaj biegajewa14@gmail.com 
Temat – Wzory i nazwy wodorotlenków. 2.06.2020  Przeczytaj temat w podręczniku str.209-210. Pod tematem lekcji w zeszycie przedmiotowym napisz ogólny wzór wodorotlenków oraz wyjaśnij pojęcia wodorotlenki i grupa wodorotlenowa. Następnie obejrzyj film znajdujący się w linku  https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc  i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 108

Temat – Wodorotlenek sodu, potasu i wapnia. 5.06.2020 Przeczytaj temat w podręczniku na str.211-218. Na stronie internetowej docwiczenia.pl wpisz kody C7GNPY oraz C78C61 i obejrzyj filmy z doświadczeniami chemicznymi. W zeszycie przedmiotowym napisz reakcje otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania na str. 109-115.

FIZYKA

 Ewa Biegaj biegajewa14@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1qZujbdebSWezmH4eZiE_IXloY1szM334/view?usp=sharing

 

BIOLOGIA

 Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

https://drive.google.com/file/d/1pu9u7KMxUMwiBEV2-TyItJzshnGwPdfK/view?usp=sharing

 

 MATEMATYKA

Anna Walaszek, annawalaszekspczyzew@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1RcfMykGe76h92AxlgkY_Mowi3SFxxIGd/view?usp=sharing

 

INFORMATYKA

 Elżbieta Wajszczyk elawajszczyk@wp.pl

gr. 1 i gr. 2 - 04.06.2020r.
Temat:  Wstawianie stopki i nagłówka, wyszukiwanie słów i znaków w dokumencie.

Przeczytaj informacje z podręcznika - str. 217-220. Wykonaj ćwiczenie 4 str. 218 i ćw. 5 str. 219. Zapisz na dysku swojego komputera pod nazwą Pan Tadeusz II.

 

PLASTYKA

Irena Uścińska, uscinska18@vp.pl

04.06.2020

Temat: Analiza i interpretacja obrazu- powtórzenie

Powtórz wiadomości na temat analizy i i interpretacji obrazu, pomocna będzie prezentacja: http://www.plastyczniak.opole.pl/static/upload/the-history-of-art/analiza-obrazu.pdf

Kolejności opisu dzieła sztuki:

· Nazwij dzieło sztuki, autora i określ technikę wykonania (obraz , rzeźba, grafika, rysunek, fotografia , akwarela, obraz olejny)

· Podaj rzeczywiste rozmiary obrazy oraz informacje o tym, gdzie obecnie znajduje się obraz( skorzystaj z podpisu pod reprodukcją)

· Określ epokę i styl do którego pasuje to dzieło ( dzieło klasyczne, rokokowe, impresjonizm, symbolizm, abstrakcjonizm)

· Określ temat obrazu - zwróć uwagę na ile tytuł wiąże się z tematem

· Uwzględnij inne rodzaje opisów w zależności od tematu:

· opis pejzażu

· opis przedmiotu

· opis postaci

· Rozbierz obraz na elementy pierwsze, czyli na:

· na pierwszym planie

· na drugim planie

· na dalszym planie

· w tle... w głębi..

· w rogach (w prawym górnym itd.)

· kierunki

· dominanta (element dominujący - wyróżniający, wokół którego tworzy się kompozycja)

· Kontrasty (światłocień- natężenie światła) na obrazie (miejsca jasne, ciemne, układ światła, cień) barwy, które dominują

· Nastrój, jaki wywołuje dzieło:

· pogodny (radosny, ciepły)

· ponury (przygnębiający, chłodny)

· uroczysty (podniosły)

· zwykły (codzienny)

· Wyraź swoją opinię o dziele sztuki-jakie wrażenie na tobie robi, z czym Ci się kojarzy. Czy lubisz ten rodzaj sztuki, czy odpowiadają Ci barwy i kontrasty na tym obrazie

Wybierz dowolną reprodukcję dzieła sztuki z podręcznika do języka polskiego i opisz  wg wskazówki powyżej.

MUZYKA

 Beata Mioduszewska ( kontakt ; betamioduszewska@wp.p

Materiał na tydz. 01.06. – 05.06.2020

https://drive.google.com/file/d/1DikHUoX43cQzj3wZDzv7a4Lc0tEBSvOy/view?usp=sharing

WYCHOWANIE FIZYCZNE / dziewczęta

 Ewa Wajszczyk- ewawajszczykspczyzew@gmail.com
lekcja 1https://ewf.h1.pl/student/?token=9TiH2c8g9zxqDEpHS0f7lXIgoqbY6ClHOG1pzKRh2w2kQmCv2i
lekcja 2
https://ewf.h1.pl/student/?token=P8JpTQw41jZQVr741urumvKnyvOHBPWYeCAZ7rCzqxijHUFbGF
lekcja 3
https://ewf.h1.pl/student/?token=q9BVNtqdcCca1bb9TuzZpKQw81s15jDpEFu9sf8ymjpY4P9Q1S
lekcja4
https://ewf.h1.pl/student/?token=4T92UM47UcJUIHWt6OZNXVYRXkUjmkqNQmCt7ECb6oUnJwx4il

WYCHOWANIE FIZYCZNE/chłopcy

Jolanta Wajszczyk  wajszczykjolanta@gmail.com 

Lekcja1

https://ewf.h1.pl/student/?token=GHQvkVfwI4jQvVfuI2QUTnWfqjfv0OzzFjGAjUPXtn2v5nwm3F

Lekcja2

https://ewf.h1.pl/student/?token=JvXI8aWC6oNUwW7HkDV0mppGOkcDJNxhwk1TFyYughel6tpQ35

Lekcja3 https://ewf.h1.pl/student/?token=cZKZiD0FEkeTdjLVBv6O4JZwmiUCuNxYg1HLi48WNmnKVCCzbU

Lekcja4

 https://ewf.h1.pl/student/?token=FVAeyNg9c18LYcd3il4JPBQn51ji21FBRgwprkMW7RruYHAEw6

Dla chętnych:

Przygotuj zestaw ćwiczeń z piłką nożną, które można wykonać na własnym  podwórku . Opisz je lub nagraj film.

 

RELIGIA

 Zbigniew Krajewski, krajewskizbigniew9@gmail.com

https://view.genial.ly/5ecc0626b0d80d0d9b2db7ae/presentation-kl-vii-54-szukam-szczescia-czy-przyjemnosci-etyka-seksualna

 

https://view.genial.ly/5eccfa886bf2680d93159fd2/presentation-kl-vii-55-kto-rywalizuje-o-moj-czas