Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Kl. VIIa


JĘZYK POLSKI
VIIa, j. polski, Katarzyna Krych, k.krych@onet.pl 
https://drive.google.com/file/d/1mIrXjoralyA4iztVMVHWAc213hDWjqO3/view?usp=sharing
JĘZYK ANGIELSKI
VII ab, język angielski, Dorota Wyszyńska, tutordw20@gmail.com
Materiały na okres 1.06 - 5.06.2020

https://drive.google.com/file/d/1q4i40iE3BzVdu8CTUVUtHscHeQ-rvQQ2/view?usp=sharing
VIIa, język angielski, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl
https://drive.google.com/file/d/1rAB0Em4iT1dWcrcc2DC6XK6J5S6iFxHC/view?usp=sharing

JĘZYK ROSYJSKI
ZADANIA NA TYDZIEŃ:  1 czerwca  -  5 czerwca

(W razie pytań piszcie do mnie na email)
Klasa VII A , Nina Garbowska,  język rosyjski,    nina.garbowska@wp.pl 
 Poniedziałek -  1 czerwca  (dziewczyny)
1. Podręcznik. Temat: „Określanie wieku.” Str.87. (Zapoznać się z regułką na str. .87 i tabelę.)Zrobić ćwi.6a(ustnie.)Zapoznać się z odmianą rzeczownika rodzaju żeńskiego семья , str.97. .(Nauczyć się odmiany.)
2.Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.47, ćw.4 i 5 .   
 Wtorek     2 czerwca      (chłopcy)   
1.Podręcznik. Temat: „Jaki jest jego zawód?.” Str.88-89 Zrobić ćw.1a i 1б (ustnie.)
2. Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.48, ćw.1 i 3.
Środa     3 czerwca (chłopcy)    
   1.Podręcznik. Temat: „Miejsca pracy i czynności związane z zawodem..” Str.89-90. (Zapoznać się z regułką na str. .89 )Zrobić ćwi.4(Przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania. (ustnie.)

 

2.Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.48, ćw.2 ,na str.49,ćw.4
 Czwartek       4 czerwca   (dziewczyny)   
1.Podręcznik. Temat: „Jaki jest jego zawód?.” Str.88-89 Zrobić ćw.1a i 1б (ustnie.)
2. Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.48, ćw.1 i 3

 HISTORIA
VII a historia Pieńkowski Adam adampienkowski20@o2.pl  01 VI – 05VI
Temat: Utrwalamy wiadomości-Polska w dwudziestoleciu międzywojennym.(2 lekcje)
Przeczytać  str. 247-250
Zapamiętać ( tego będę pytał podczas konsultacji)
1). Skutki rozbiorów.
2). Mniejszości narodowe w Polsce.
3). Przewrót majowy .
4). Konstytucja marcowa.
5). Powstania śląskie.
MATEMATYKA
kl. VIIa, matematyka, Marta Gniazdowska

https://drive.google.com/open?id=1zrswvo3naoUIUWUdRWQCNnYWNPavFlyc
CHEMIA
7a, ChemiaTeresa Żochowska geo_chem@op.pl
2.06.2020 Temat – Wzory i nazwy wodorotlenków. 
Przeczytaj temat w podręczniku str.209-210. Pod tematem lekcji w zeszycie przedmiotowym napisz ogólny wzór wodorotlenków oraz wyjaśnij pojęcia wodorotlenki i grupa wodorotlenowa. Następnie obejrzyj film znajdujący się w linku  https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc  i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 108.
4.06.2020 Temat – Wodorotlenek sodu, potasu i wapnia. Przeczytaj temat w podręczniku na str.211-218. Na stronie internetowej docwiczenia.pl wpisz kody C7GNPY oraz C78C61 i obejrzyj filmy z doświadczeniami chemicznymi. W zeszycie przedmiotowym napisz reakcje otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania na str. 109-115.
GEOGRAFIA
Klasa VII a Geografia Teresa Żochowska geo_chem@op.pl

1.06.2020 Temat – Podsumowanie wiadomości z działu „Relacje między elementami środowiska geograficznego”. Pod tematem w zeszycie przedmiotowym wykonaj  zadania 1, 2, 3, 7 z podręcznika na str. 195-196.
3.06.2020 Temat – Powtórzenie  wiadomości z działu „Relacje między elementami środowiska geograficznego”. Przejrzyj materiał w podręczniku z powyższego działu, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str.119-120.
FIZYKA
7a, Fizyka, Ewa Biegaj biegajewa14@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1iwEInNqpYkOVgQfHuNYCwTSfD8mW46xA/view?usp=sharing
BIOLOGIA
VIIa, biologia, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

https://drive.google.com/file/d/1zgr9TV6izFTPXHQCGZ_il4jFG-tRl5fT/view?usp=sharing
MUZYKA
Beata Mioduszewska (betamioduszewska@wp.pl
Materiał na tydz. 01.06. – 05.06.2020

https://drive.google.com/file/d/1DikHUoX43cQzj3wZDzv7a4Lc0tEBSvOy/view?usp=sharing

PLASTYKA

Plastyka klasa VIIa- 05.06.2020, Irena Uścińska, uscinska18@vp.pl

Temat: Analiza i interpretacja obrazu- powtórzenie

Powtórz wiadomości na temat analizy i i interpretacji obrazu, pomocna będzie prezentacja: http://www.plastyczniak.opole.pl/static/upload/the-history-of-art/analiza-obrazu.pdf

Kolejności opisu dzieła sztuki:

 • Nazwij dzieło sztuki, autora i określ technikę wykonania (obraz , rzeźba, grafika, rysunek, fotografia , akwarela, obraz olejny)
 • Podaj rzeczywiste rozmiary obrazy oraz informacje o tym, gdzie obecnie znajduje się obraz( skorzystaj z podpisu pod reprodukcją)
 • Określ epokę i styl do którego pasuje to dzieło ( dzieło klasyczne, rokokowe, impresjonizm, symbolizm, abstrakcjonizm)
 • Określ temat obrazu - zwróć uwagę na ile tytuł wiąże się z tematem
 • Uwzględnij inne rodzaje opisów w zależności od tematu:
 • opis pejzażu
 • opis przedmiotu
 • opis postaci
 • Rozbierz obraz na elementy pierwsze, czyli na:
 • na pierwszym planie
 • na drugim planie
 • na dalszym planie
 • w tle... w głębi..
 • w rogach (w prawym górnym itd.)
 • kierunki
 • dominanta (element dominujący - wyróżniający, wokół którego tworzy się kompozycja)
 • Kontrasty (światłocień- natężenie światła) na obrazie (miejsca jasne, ciemne, układ światła, cień) barwy, które dominują
 • Nastrój, jaki wywołuje dzieło:
 • pogodny (radosny, ciepły)
 • ponury (przygnębiający, chłodny)
 • uroczysty (podniosły)
 • zwykły (codzienny)
 • Wyraź swoją opinię o dziele sztuki-jakie wrażenie na tobie robi, z czym Ci się kojarzy. Czy lubisz ten rodzaj sztuki, czy odpowiadają Ci barwy i kontrasty na tym obrazie.                                                                                                                                                                        Wybierz dowolną reprodukcję dzieła sztuki z podręcznika do języka polskiego i opisz  wg wskazówki powyżej.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
WYCHOWANIE FIZYCZNE- dziewczęta 01-05.06.2020r.
Ewa Wajszczykewawajszczykspczyzew@gmail.com
l
ekcja 1https://ewf.h1.pl/student/?token=9TiH2c8g9zxqDEpHS0f7lXIgoqbY6ClHOG1pzKRh2w2kQmCv2i
lekcja 2https://ewf.h1.pl/student/?token=P8JpTQw41jZQVr741urumvKnyvOHBPWYeCAZ7rCzqxijHUFbGF

lekcja 3https://ewf.h1.pl/student/?token=q9BVNtqdcCca1bb9TuzZpKQw81s15jDpEFu9sf8ymjpY4P9Q1S

lekcja4https://ewf.h1.pl/student/?token=4T92UM47UcJUIHWt6OZNXVYRXkUjmkqNQmCt7ECb6oUnJwx4il
Grzegorz Wojno, greg69@onet.eu
https://we.tl/t-4j3uAn2kdg

RELIGIA
Zbigniew Krajewski,krajewskizbigniew9@gmail.com

https://view.genial.ly/5ec4eb546abe8d0d9e5ebc93/guide-rel-kl-vii-kat-52-wolnosc-a-samowola
https://view.genial.ly/5ec5391a6050130d2146feba/guide-kl-vii-kat-53-zgoda-ale-nie-na-wszystko-tolerancja-milosc