Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Kl. IIIb

Klasa IIIb Bożena Dmochowska, zadania na tydzień 01-05.06.2020 r.

Poniedziałek

Przeczytaj wiersz O prawach dziecka oraz informacje na s.50-51, odpowiedz ustnie na pyt. pod tekstem. Zeszyt zapisz temat Dzień Dziecka, zapisz skrót KoPD  i wyjaśnij jego znaczenie, następnie zapisz kilka Twoim zdaniem najważniejszych praw dzieci. Ćwiczenie wykonaj ćw. s.52-53. Podr. matem. wykonaj ustnie zad. s.54-55, w zeszycie wykonaj zad.7 oraz tabelkę, którą dostaniesz na maila`. W-F ćwiczenia z piłką-rzucanie, chwytanie i kozłowanie w miejscu, marszu i biegu.

Wtorek

Przeczytaj informacje Wody stojące i płynące oraz Krążenie wody w przyrodzie s 38-39. Zeszyt zapisz temat Woda bezcenny dar, następnie zapisz wody stojące: jeziora, stawy, bagna, morza, oceany. Wody płynące: rzeki, potoki, kanały, strumienie, źródła. Obejrzyj film   https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ,  narysuj w zeszycie schemat krążenia wody 

w przyrodzie - P s. 39. Ćwiczenie wykonaj ćw. s 39-41 (5 dla chętnych).  Ćwicz. mat. s.68, W-f: gry i zabawy bieżne na podwórku.

Środa

Przeczytaj wiersz "Żuraw i czapla" J Brzechwy s.40-41 oraz informacje o roślinach i zwierzętach wodnych s.42-43, Zeszyt zapisz temat, Kto mieszka w jeziorze, następnie wypisz nazwy roślin i zwierząt wodnych. Opisz wybrane zwierzę lub roślinę( do oceny).Ćwiczenie wykonaj ćw. s.42-44.  Podr. mat. przeanalizuj zad.s. 56-57, w zeszycie zapisz Tysiąc tysięcy  to milion-

1 000 000, wykonaj tabelkę, którą wyślę na maila i zad. 2 i 3 . Ed. muz." Posłuchaj piosenki "Rap o rodzinie" https://www.youtube.com/watch?v=Gqi-YLlAmS4-zwróć uwagę na jej budowę, która ma formę ABA, to znaczy, że pierwsza i trzecia część piosenki powtarza się, a środkowa część jest inna. Spróbuj zaśpiewać piosenkę, słowa dostaniesz na emalia.

Czwartek

Wykonaj Sprawdzam siebie w  ćwiczeniu s.48-49. Pot. ort. wykonaj str. z ż, które jeszcze nie są zrobione.  Ed. plast. Jezioro w słoiku- wykonaj zgodnie z instrukcją  – Przygotuj: słoik, muszle, farby, modelinę, piasek. – Namaluj na słoiku niebieskie fale. – Z modeliny uformuj rybki, ślimaki i inne zwierzęta żyjące w jeziorze. Pozostaw je do wyschnięcia lub wysusz w piekarniku w niezbyt wysokiej temperaturze. – Na dno słoika wsyp trochę piasku, ułóż na nim muszle i zwierzątka z modeliny. – Wlej wodę i zakręć mocno zakrętkę. Twoje małe jezioro jest gotowe! -praca dla chętnych.  Ćwiczenie matem. wykonaj zad s.69.

Piątek

Przeczytaj tekst "Drzewo do samego nieba"s.46-48, odpowiedz ustnie na pyt. pod tekstem. Zeszyt zapisz temat Nasze podwórko. Napisz kilka zdań o swoim podwórku lub miejscu, w którym lubisz się bawić. Ćwiczenie-wykonaj ćw.1-4, ćw. 5 ustnie s.50-51. Podr. matem. s.58 wykonaj zad. 1-3 ustnie, a 3 i 4 w zeszycie. W-f zabawy podwórkowe. 

Zadania z języka angielskiego 01 - 05.06   Irena Szałkiewicz- Catalano, irena.catalano@onet.eu  
Temat: Mój dzień - powtórzenie i podsumowanie wiadomości.
1. Proszę powtórzyć słownictwo z rozdziału.
2. Zrób w zeszycie ćwiczenia z podręcznika str. 66 ćw. 1, 2 3 i str. 67 ćw. 4
3. Zrób w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2 str. 53
4. Zrób w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2 str. 54 ( prześlij do sprawdzenia )
5. Prześlij blog o dniu swojego przyjaciela.
Dla chętnych  zadania dodatkowe.
1. Proszę zrobić w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 str. 55
2. Proszę  posłuchać i przeczytać tekst z podręcznika str. 68 i odpowiedzieć w zeszycie na pytania ćw. 2 str. 69
Prześlij do sprawdzenia zadania dodatkowe.