Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

MATEMATYKA BLIŻEJ NASPODSUMOWANIE PROJEKTUW październiku  2017 r. odbyło się  11 zajęć projektowych podczas których uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące długości, czasu, powierzchni i objętości. Uczniowie biorący udział w projekcie wykonali  ciekawe gry matematyczne, które posłużą ich kolegom i koleżankom do ciekawszego i przyjemniejszego  poznawania zagadnień matematycznych. Przeprowadzony został także konkurs "Mistrz liczenia w pamięci" w kategoriach klas IV , V, VI i VII.  Wyłonieni mistrzowie  z poszczególnych grup otrzymają nagrody  podczas podsumowania projektu.

Mistrzowie z poszczególnych klas to:

KL.IV

1.      JAKUB   PIETRUSZEWSKI

KL.V

1.      JULIA ANDRZEJCZYK

2.       PIOTR MICHALSKI

KL.VI

1.      KLAUDIA KRAKÓWKA

KL.VII

1.      KATARZYNA LUBOWICKA

GRATULUJEMY

 
Na początku naszych działań projektowych  zamieściliśmy  na  plakatach i stronie internetowej szkoły informację  o  naszym projekcie  dofinansowanym przez fundację mBanku. Następnie zebraliśmy deklarację od wszystkich chętnych uczniów i przeprowadziliśmy diagnozę wstępną. Dokonaliśmy także podziału uczniów na grupy. Powstało trzy grupy:  klasy 4 - 14 uczniów, klasy 5 - 20 uczniów, klasy 6 i 7 - 16 uczniów.

Przeprowadzono łącznie 6 godzin zajęć projektowych, podczas których uczniowie wykonali plakaty na temat "Matematyka bliżej nas" . Plakaty posłużyły do stworzenia  wystaw  na pierwszym i drugim piętrze szkoły. 

Na dwóch godzinach zajęć uczniowie ćwiczyli zamianę jednostek  długości i czasu z wykorzystaniem programu Matzoo i tablicy multimedialnej.

 


„Matematyka bliżej nas”-
projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów .

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

Cele projektu:

  • Zastosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w grach.
  •  Zdobywanie przez uczniów bezpośrednich doświadczeń sprzyjających  samodzielnemu poszukiwaniu i odkrywaniu  własności liczb, działań matematycznych,  figur geometrycznych,  stosunków wielkościowych                                    i przestrzennych.
  • Wyrobienie poczucia własnej wartości.

Odbiorcy projektu – wszyscy chętni uczniowie klas IV-VII.

Termin rozpoczęcia projektu: 11.09.2017 r.

Termin zakończenia projektu: 15.12.2017 r.

 

Harmonogram działań realizowanych w projekcie „Matematyka bliżej nas”

działanie

Kiedy?

 

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Promocja projektu

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej o projekcie i wywieszenie plakatów.

 

 

 

Matematyka bliżej nas

Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem obliczeń dotyczących: długości, powierzchni, objętości, czasu.

 

Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem obliczeń dotyczących: wagi, prędkości i obliczeń pieniężnych.

 

 

 

 

Wykonanie przez uczniów plakatów na temat „Matematyka bliżej nas”.

 

 

 

Gry matematyczne

 

Zespołowe wykonanie gier matematycznych.

Szkolny tydzień gier matematycznych.

 

Magia liczb

 

 

Wykonanie prezentacji multimedialnych na temat własności liczb i figur.

 

 

 

 

 

 

Układanie rymowanek, wierszy i zagadek utrwalających pojęcia matematyczne.

 

 

 

 

 

Apel  na temat: „Magia liczb”

Matematyczne potyczki

 

 

Mistrz „Liczenia w pamięci”.

Mistrz „Tabliczki mnożenia i dzielenia”.

Mistrz „Wiedzy w praktyce”

Podsumowanie projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu na apelu szkolnym i na stronie internetowej szkoły.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dorota Jadczak, Anna Walaszek.