"Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu." Jan Paweł II * ZEBRANIE Z RODZICAMI 26 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 16:00

Kadra


D Y R E K C J A

 

Zespołu Szkół w Czyżewie

 Anna Sienicka

 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

przyroda - nauczyciel dyplomowany
Dorota Jadczak


 Radosław Sienicki
WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

matematyka - nauczyciel dyplomowany


 WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

zajęcia komputerowe - nauczyciel dyplomowany 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Beata Dmochowska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Bożena Dmochowska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Małgorzata Kaczyńska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Bożena Kamianowska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Alina Rzymska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Anna Marciniak

 

nauczyciel dyplomowany

Irena Wojtczuk

 


nauczyciel mianowany

 

 

 

 

 

 


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

 

Beata Mioduszewska

 

muzyka, wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

 

Nina Garbowska

 

język rosyjski - nauczyciel kontraktowy

 

Małgorzata Godlewska

 

historia, religia, wychowawca świetlicy - nauczyciel dyplomowany

 

Marta Gniazdowska

 

matematyka, technika - nauczyciel kontraktowy

 

Agnieszka Karczewska

 

świetlica (kierownik) - nauczyciel dyplomowany

 

Zbigniew Krajewski

 

religia - nauczyciel dyplomowany

 

Marzena Kulesza

 

biblioteka - nauczyciel dyplomowany

 

Anna Marciniak

 

plastyka - nauczyciel dyplomowany

 

Katarzyna Krych

 

język polski, logopeda - nauczyciel kontraktowy

 

Alina Puławska

 

przyroda, wychowawca świetlicy - nauczyciel dyplomowany

 

Irena Szałkiewicz

 

język angielski - nauczyciel mianowany

 

Anna Walaszek

 

matematyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany

 

Elżbieta Wajszczyk

 

informatyka - nauczyciel dyplomowany

 

Ewa Wajszczyk

 

wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

 

Dorota Wyszyńska

 

język angielski - nauczyciel mianowany

 

Grzegorz Wojno

 

wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

 

Aneta Zaremba

 

język polski, wdż - nauczyciel dyplomowany

 

Marzena Trzaska

 

pedagog szkolny - nauczyciel mianowany

Ks. Krzysztof Szakiel

religia - nauczyciel dyplomowany


Kinga Lubak

język polski - nauczyciel dyplomowany


Tomasz Kućmierowski

matematyka - nauczyciel dyplomowany


Adam Pieńkowski

historia - nauczyciel dyplomowany


Teresa Żochowska

geografia, chemia - nauczyciel dyplomowany


Irena Uścińska


język polski, zajęcia artystyczne - nauczyciel dyplomowany


Jadwiga Skłodowska


biologia, chemia - nauczyciel dyplomowany

Ewa Biegaj


fizyka, technika, informatyka - nauczyciel dyplomowany

Jolanta Wajszczyk

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel dyplomowany

Dorota Kalupa

język angielski - nauczyciel kontraktowy


Halina Świerżewska wychowawca świetlicy - nauczyciel dyplomowany


 


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI


 
Łapińska Iwona
sekretarka
Konarzewski Andrzej starszy woźny
Krynicka Teresa sprzątaczka
Malinowska Barbara sprzątaczka
Wojtczuk Alina kucharz
Malecka Maria sprzątaczka
Krajewska Ewa starszy kucharz
Puzińska Anna
intendent
Cygan Katarzyna kucharz