Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

15.06.2018

Harcerska wędrówka śladami Żołnierzy Wyklętych


Harcerze złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem „Inki” przy kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Narewce.  Z zainteresowaniem wysłuchali ciekawej opowieści o świątyni i rodzinie Siedzików proboszcza ks. Grzegorza Kułakowskiego.
Podczas harcerskiej gry terenowej w miejscowości Guszczewina – gdzie urodziła się Danuta – druhny i druhowie zbierali zachowane w pamięci mieszkańców informacje i wspomnienia o bohaterce z szeregów Żołnierzy Niezłomnych oraz zapraszali na uroczystość przy pomniku bohaterki podziemia niepodległościowego w miejscowości Gruszki, w parku Nadleśnictwa Browsk. Wzniesiony tu monument jest hołdem złożonym przez leśników młodej sanitariuszce oraz rodzicom dziewczynki, związanym ze służbą leśną oraz działalnością konspiracyjną, którzy także zginęli za ojczyznę.   
Harcerze na uroczystości gościli zaproszonych mieszkańców Guszczewiny i Leśnej oraz niespodziewanego uczestnika, który przybył, by zapalić znicz pod pomnikiem. Będąc kiedyś mieszkańcem Narewki znał siostrę „Inki” -  Wiesławę Korzeniowską, która również działała w AK oraz ciocię „Inki”, Jadwigę. Uczestniczył później w ognisku, dzieląc się wspomnieniami o tych niezwykłych ludziach. Opisując historie rodzinne Siedzików i kreśląc barwny opis poszczególnych jej członków sprawił, że słuchacze gromkimi brawami podziękowali za ciekawą i pouczającą opowieść.  
Po zaciągnięciu honorowej warty przy pomniku harcerze złożyli wieniec od 3 DH im. Szarych Szeregów w Czyżewie i zapalili znicze. Następnie w patriotycznym występie zaprezentowali sylwetkę młodziutkiej bohaterki, jej służbę i poświęcenie dla ojczyzny. Goście byli wzruszeni podniosłym nastrojem uroczystości. 
Na urokliwym miejscu ogniskowym, na polanie w Dwornym Grądku, wszyscy byli pod wrażeniem urody starodawnych olbrzymich dębów – pomników przyrody. Przy płomieniach ognia płynęły wspomnienia o bohaterskiej sanitariuszce, o historii Żołnierzy Niezłomnych.  Wszyscy śpiewali pieśni patriotyczne, a także harcerskie – ogniskowe. Dh. Halina Lipińska wygłosiła gawędę o losach Inki oraz jej rodziców, przypominając o obowiązku pielęgnowania pamięci o trudnych czasach i ich bohaterach. Natomiast nieoczekiwany gość w swojej opowieści wyraził wdzięczność harcerzom z Czyżewa za złożenie hołdu „Ince” w czasach, gdy: „Toczy się teraz nie walka zbrojna, ale wręcz wojna o pamięć”. Umieścił w kronice drużyny apel do czyżewskich harcerzy: „Stawajcie po stronie prawdy, dobra i sprawiedliwości. Kochajcie Polskę!”. Pięć druhen złożyło przy ognisku Przyrzeczenie harcerskie i było to podniosłe przeżycie nie tylko dla nowo przyjętych w szeregi harcerskie. Goście i harcerze długo jeszcze gawędzili i śpiewali przy ogniu i poczęstunku. 
Druhny i druhowie poznawali tajemnice flory i fauny Puszczy Białowieskiej, a jednocześnie realizowali 6. punkt Prawa harcerskiego na zajęciach prowadzonych przez pana Marcina Kliszcza, pracownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach. Wiele ciekawostek poznali też w Muzeum Przyrodniczo Leśnym im. prof. J. Miklaszewskiego w Białowieży.   
Zwiedzając sobór św. Trójcy w Hajnówce wszyscy byli pod wrażeniem bogactwa ornamentyki w wystroju cerkwi, a także z ciekawością słuchali o obrzędowości i liturgii w prawosławnej świątyni. W hajnowskiej cerkwi obserwowali doskonałe połączenie nowoczesnej architektury z tradycją bizantyjską i staroruską. Natomiast w Parku Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce harcerze zobaczyli wiele pięknych obiektów zabytkowej architektury, charakterystycznych dla tego regionu: pałace, cerkwie, kościoły, dworki, chaty wiejskie. Wszystkie miniatury zabytków zostały wykonane w skali 1:25. 
Wyprawa harcerska: Białowieża – Narewka – Hajnówka odbyła się dzięki współpracy z Nadleśnictwem Browsk oraz gminą Narewka przy pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy Czyżew. 

phm. Halina Lipińska